11/21
over dit project
over dit project
over de afbeelding
over de afbeelding
ID 2D 3D
ID 2D 3D
WATERLINIEMUSEUM - Waterliniemuseum Fort bij Vechten
Provincie Utrecht (2015)

In dit stoere nieuwe familiemuseum wordt het verhaal verteld van de geschiedenis, werking en toekomst van ruim 300 jaar Hollandse Waterlinie en ontdek je van alles over de verdediging van Nederland door de inzet van water. Het is een interactief museum waar vijf hoofdpersonen de bezoeker meenemen door drie eeuwen Waterlinie. Door middel van RIFD techniek, games en doe-dingen ervaart de bezoeker de functie, werking en geschiedenis van de Waterlinie.

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het verleden, nu en in de toekomst. Nederland verdedigde zichzelf in het verleden op een unieke manier door water in te zetten als bondgenoot. Te weinig mensen weten daarvan en veel bewoners beseffen niet dat zij in een heel bijzonder gebied wonen. Het Waterliniemuseum wil een gedifferentieerd publiek het ontstaan, de functie en de toekomst van de Hollandse Waterlinie en de andere linies laten ontdekken, om zo de kennis over- en betrokkenheid bij de waterlinies te behouden en vergroten.
Boerin met geit
De boerin staat symbool voor het rampjaar 1672.
concept en verhaallijn Duinzand
grafische en ruimtelijke vormgeving Platvorm
multimedia IJsfontein
projectmanagement Amanda Vollenweider
realisatie vilten beelden David van der Veldt & Annerose Langeveld
realisatie ruimtelijk Iris Brandwacht & Meijer
realisatie grafisch Rijnja
verberg tekst
verberg tekst
sluit