5/12
over dit project
over dit project
over de afbeelding
over de afbeelding
ID 2D 3D
ID 2D 3D
ALEXANDERS ERFENIS
Allard Pierson Museum, Amsterdam (2010)

Alexander de Grote (356-323 v. Chr.) is één van de grootste veroveraars uit de wereldgeschiedenis. Hoewel zijn rijk na zijn dood snel uit elkaar viel, was de wereld niet meer hetzelfde. Eeuwenoude structuren waren doorbroken. De versmelting van Griekse, Egyptische en Oosterse beschavingen en het Hellenisme, zorgden voor een nieuw elan en een nieuwe impuls voor kunst, techniek en wetenschap.

De tentoonstelling Alexanders Erfenis richt de aandacht op Egypte omdat Alexanders nalatenschap daar de meeste en duidelijkste sporen heeft achtergelaten. De door de Grieken gevestigde dynastie in Egypte, het Ptolemaeën Rijk, bleef bestaan tot 30 v. Chr. Toen verloor de laatste farao van de dynastie, de legendarische Cleopatra, haar macht aan de Romeinen. Maar Alexanders erfenis ging daarmee niet verloren en drukte zijn stempel op het Romeinse Rijk en daarmee op Europa. De baanbrekende resultaten die in Egypte na zijn dood op vele terreinen werden bereikt, vormen een erfenis waar wij nog dagelijks van profiteren. De tentoonstelling Alexanders Erfenis laat dit zien aan de hand van originele voorwerpen uit de periode na de dood van Alexander.
Alexandrië
De grootste zaal van de tentoonstelling is gewijd aan de grieken in Egypte. In de "Residentie vitrine" is aandacht voor de Griekse toplaag van de bevolking.
ID
concept, coördinatie AV en multimedia, routing

2D
grafisch ontwerp, opmaak, tekstsysteem, affiche, flyer, uitnodiging,

3D
ruimtelijk ontwerp, bestektekeningen, vitrines, meubelontwerp, interactieve toepassingen, coördinatie inrichting

Projectmanagement
advies, budget onderzoek, aanbesteden uitvoerenden, uitvoeringsbegeleiding, inrichten

In samenwerking met
Prints op voiles - Star Foto
verberg tekst
verberg tekst
sluit