14/14
over dit project
over dit project
over de afbeelding
over de afbeelding
ID 2D 3D
ID 2D 3D
CROSSROADS - Reizen door de middeleeuwen
Allard Pierson Museum (2017)

Europa kende in de vroege middeleeuwen (300–1000) een grote culturele diversiteit en veel verschillende volkeren die in beweging waren. De tentoonstelling laat de bezoekers zien en ervaren dat hierdoor in vroegmiddeleeuws Europa veel onderlinge contacten ontstonden. De tentoonstelling brengt unieke objecten uit heel Europa bijeen, uit een periode die bekendstaat als ‘de donkere middeleeuwen’.
Cross Culture Timeline
De tentoonstelling eindigt bij de Cross Culture Timeline. Middeleeuwse voorwerpen van diverse museale collecties zijn 3D ingescand en in een database verwerkt. Deze database is voor iedereen toegankelijk die op zoek is naar verdieping. Aan de hand van een tijdlijn kun je door de eeuwen reizen, de timeline maakt het mogelijk om middeleeuwse voorwerpen te koppelen aan de culturen waaruit ze voortkwamen.
ruimtelijke en grafische vormgeving Platvorm
inhoudelijk plan Marieke van den Doel conservator Allard Pierson Museum
met bijdragen uit allerlei europese musea en universiteiten zie: http://cemec-eu.net/partners.php
projectmanagement JCaroline Verweij
multimedia Moobels, NOHO en ICN
av hardware Technodesk
staal productie Staalwerk Huizen
grafische uitvoering Rijnja en Verticalvision
ruimtelijke uitvoering MartinenCo.nl
productie holoboxen Platvorm
verberg tekst
verberg tekst
sluit