6/10
over dit project
over dit project
over de afbeelding
over de afbeelding
ID 2D 3D
ID 2D 3D
START DE PERSEN! VASTE OPSTELLING
Persmuseum - Amsterdam (2001)

Kapstok voor de inrichting van het nieuwe Persmuseum zijn de verhalen van drie invloedrijke krantenmannen uit de 17de, de 18de en de 20ste eeuw, respectievelijk Abraham Casteleyn, Pieter ’t Hoen en Hak Holdert. Documenten, beeld- en geluidsfragmenten, sfeeropstellingen, maquettes en interactieve (spel)programma’s verduidelijken hoe de pers begin 17de eeuw is ontstaan en hoe zij zich heeft ontwikkeld tot massamedium van betekenis.
Postspel
Door de wandelstok over de kaart te bewegen kan je een weg zoeken door het door orangisten bezet gebied naar Utrecht om daar je bericht af te leveren.
Je kan kiezen om met de koets te reizen te paard of toch maar met de trekschuit.
ID
onderzoek, programma van eisen, concept, coördinatie AV en multimedia, script AV, routing

2D
grafisch ontwerp, opmaak, selectie beeldmateriaal, tekstsysteem

3D
ruimtelijk ontwerp, bestektekeningen, vitrines, meubelontwerp, interactieve toepassingen, coördinatie inrichting

Projectmanagement
advies, budget onderzoek, planning, aanbesteden uitvoerenden, uitvoeringsbegeleiding
verberg tekst
verberg tekst
sluit