9/10
over dit project
over dit project
over de afbeelding
over de afbeelding
ID 2D 3D
ID 2D 3D
START DE PERSEN! VASTE OPSTELLING
Persmuseum - Amsterdam (2001)

Kapstok voor de inrichting van het nieuwe Persmuseum zijn de verhalen van drie invloedrijke krantenmannen uit de 17de, de 18de en de 20ste eeuw, respectievelijk Abraham Casteleyn, Pieter ’t Hoen en Hak Holdert. Documenten, beeld- en geluidsfragmenten, sfeeropstellingen, maquettes en interactieve (spel)programma’s verduidelijken hoe de pers begin 17de eeuw is ontstaan en hoe zij zich heeft ontwikkeld tot massamedium van betekenis.
Deadline
In het programma Deadline kun je zelf journalist spelen: je hoofdredacteur draagt je op de ware toedracht van een gebeurtenis uit te zoeken. Je kunt plaatsen bezoeken, personen interviewen en het archief raadplegen. De uiteindelijk verzamelde informatie bepaalt of je een mooie primeur op de voorpagina en een vaste aanstelling krijgt of door een boze hoofdredacteur de laan uit wordt gestuurd.
ID
onderzoek, programma van eisen, concept, coördinatie AV en multimedia, script AV, routing

2D
grafisch ontwerp, opmaak, selectie beeldmateriaal, tekstsysteem

3D
ruimtelijk ontwerp, bestektekeningen, vitrines, meubelontwerp, interactieve toepassingen, coördinatie inrichting

Projectmanagement
advies, budget onderzoek, planning, aanbesteden uitvoerenden, uitvoeringsbegeleiding
verberg tekst
verberg tekst
sluit