13/13
over dit project
over dit project
over de afbeelding
over de afbeelding
ID 2D 3D
ID 2D 3D
DE NEDERLANDSE ONTMOETING MET AZIË, 1600-1950
Rijksmuseum, Amsterdam (2002)

De tentoonstelling bestrijkt vier eeuwen Nederlands/Aziatische ontmoetingen: Van de eerste kooplieden die rond 1600 handelscontacten aangingen tot de naoorlogse dekolonisatie van Indonesië.

Gerangschikt in een twaalftal thematische opstellingen zijn vele, zeer gevarieerde objecten opgesteld: Kamerschermen, godenbeelden, wapens, schilderijen en tekeningen, fotoalbums, scheepsmodellen en getuigenissen van de slavenhandel.
De Indische wereld 1825-1950
Tot 1870 hadden de Nederlanders buiten Java weinig te vertellen. Maar aan het eind van de negentiende eeuw veranderde Nederlands-Indië in hoog tempo. Wereldwijd groeide de vraag naar koloniale producten. Grote delen jungle werden ontgonnen voor plantages of toegankelijk gemaakt voor mijnbouw. Tegelijk deed Nederland mee aan de koloniale wedloop. Uit angst voor machtsuitbreiding van andere koloniale mogendheden, ging Nederland in heel Indonesië direct gezag uitoefenen.

Begin twintigste eeuw raakten de Nederlanders overtuigd dat zij de taak hadden Indonesië te ontwikkelen. Het koloniale bewind investeerde in scholing en gezondheidszorg en voerde zelfs politieke hervormingen door. Tegelijkertijd ontstond een brede Indonesische nationalistische beweging, geleid door - Nederlands geschoolde - Indonesische intelligentsia. Het koloniale bestuur reageerde verkrampt en met zware repressie.

Na het Japanse bewind (1942-1945) meende Nederland haar missie in Indonesië te kunnen vervolgen. Indonesië had zichzelf echter op 17 augustus 1945 onafhankelijk verklaard. Na vier jaar oorlog trok Nederland zich in 1949 terug.
ID
concept, coördinatie multimedia, routing

2D
grafisch ontwerp, opmaak, tekstsysteem

3D
ruimtelijk ontwerp, bestektekeningen, vitrines, meubelontwerp, interactieve toepassingen, coördinatie inrichting

Projectmanagement
advies, budget onderzoek, budget bewaking, planning, aanbesteden uitvoerenden, uitvoeringsbegeleiding
verberg tekst
verberg tekst
sluit