11/13
over dit project
over dit project
over de afbeelding
over de afbeelding
ID 2D 3D
ID 2D 3D
DE NEDERLANDSE ONTMOETING MET AZIË, 1600-1950
Rijksmuseum, Amsterdam (2002)

De tentoonstelling bestrijkt vier eeuwen Nederlands/Aziatische ontmoetingen: Van de eerste kooplieden die rond 1600 handelscontacten aangingen tot de naoorlogse dekolonisatie van Indonesië.

Gerangschikt in een twaalftal thematische opstellingen zijn vele, zeer gevarieerde objecten opgesteld: Kamerschermen, godenbeelden, wapens, schilderijen en tekeningen, fotoalbums, scheepsmodellen en getuigenissen van de slavenhandel.
Confrontatie
Begin negentiende eeuw werden de Nederlanders bijna verdreven uit Indonesië. Slechts met grote moeite werd de Java-oorlog (1825-1830) tegen prins Dipo Negoro gewonnen. Nadien breidde Nederland haar gezag over de archipel gestaag uit. Daarbij werden talloze oorlogen gevoerd, waarvan de Atjeh-oorlog (1873-1912) de zwaarste en bloedigste was. Begin twintigste eeuw was Nederland in heel Indonesië de baas.
ID
concept, coördinatie multimedia, routing

2D
grafisch ontwerp, opmaak, tekstsysteem

3D
ruimtelijk ontwerp, bestektekeningen, vitrines, meubelontwerp, interactieve toepassingen, coördinatie inrichting

Projectmanagement
advies, budget onderzoek, budget bewaking, planning, aanbesteden uitvoerenden, uitvoeringsbegeleiding
verberg tekst
verberg tekst
sluit