6/7
over dit project
over dit project
over de afbeelding
over de afbeelding
ID 2D 3D
ID 2D 3D
SLAVEN EN SCHEPEN
Scheepvaart Museum, Amsterdam (2001)

De Nederlandse rol in de slavenhandel was tot voor tot voor de millennium-wisseling een onderbelicht thema. Gedurende de ontwikkeling van en de heftige discussie rond het slavernij-monument in Amsterdam werd deze tentoonstelling ontwikkeld.
De hoofd indeling is de tweedeling in een witte en een zwarte zijde. In de as van de tentoonstelling een zestal personages die ieder vanuit hun eigen beleving en gedachtenwereld naar het fenomeen slavernij kijken.
Zwarte zijde
ID
concept, coördinatie AV en multimedia, routing

2D
grafisch ontwerp, opmaak, tekstsysteem

3D
ruimtelijk ontwerp, bestektekeningen, vitrines, meubelontwerp, interactieve toepassingen, coördinatie inrichting

Projectmanagement
advies, budget onderzoek, budget bewaking, planning, uitvoeringsbegeleiding
verberg tekst
verberg tekst
sluit