5/18
 
over dit project
over dit project
over de afbeelding
over de afbeelding
ID 2D 3D
ID 2D 3D
VASTE OPSTELLING
Bijbelsmuseum, Amsterdam (2006)

Sinds 2001 zijn wij betrokken bij de herinrichting van het Bijbelsmuseum. In fases (zalen) wordt het museum vernieuwd. Wij startten bij de geurenkabinetten, daarna de Egyptezaal en het schoutenkabinet. Dan de tempelbergzaal en als laatste de bijbelzaal.
Schoutenkabinet Tabernakel/ Schoutenkabinet
Leendert Schouten (1828-1905), dominee en grondlegger van het museum, was gepassioneerd verzamelaar. Zijn collectie bestond o.a. uit Egyptische oudheden, maquettes en modellen, flora, fauna en souvenirs uit het Heilige Land. Iets van zijn verzameldrift is terug te vinden in het Schoutenkabinet. Een deel van zijn collectie wordt hier gepresenteerd in de sfeer van de 19de-eeuwse studeerkamer in de pastorie.

De Tabernakel, waar Schouten van 1842 tot 1865 aan gewerkt heeft, kan beschouwd worden als zijn levenswerk en is ook nu nog een topstuk van het museum en uniek in de wereld. Het model van de Tabernakel is gemaakt op 1/7 van de ware grootte, naar de beschrijvingen in het Bijbelboek Exodus (26, 27 en 35-38). In Exodus staat geschreven hoe de Israëlieten tijdens hun veertigjarige zwerftocht door de woestijn, van God opdracht krijgen dit heiligdom en alle toebehoren te vervaardigen.
ID
concept, coördinatie AV en multimedia, routing

2D
grafisch ontwerp, opmaak, tekstsysteem, website Statenbijbel

3D
ruimtelijk ontwerp, bestektekeningen, vitrines, meubelontwerp, interactieve toepassingen, coördinatie inrichting

Projectmanagement
advies, budget onderzoek, planning, aanbesteden uitvoerenden, uitvoeringsbegeleiding

In samenwerking met
Ruimtelijke uitvoering - Landstra & de Vries
verberg tekst
verberg tekst
sluit