2/7
over dit project
over dit project
over de afbeelding
over de afbeelding
ID 2D 3D
ID 2D 3D
MOLUKSE BARAK
Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem (2003)

Tussen molens en traditionele boerderijen staat in het Openluchtmuseum een barak voor de opvang van nieuwe Nederlanders. Hoe het de Ambonezen na hun aankomst in Nederland verging kan je hier ontdekken. In een rondgang wordt duidelijk hoe twee culturen elkaar ontmoeten en met elkaar botsen in allerlei aspecten: eten, huisvesting, communicatie, muziek et cetera.

De mensen uit de barak komen tot leven door het projecteren van scènes gespeeld door toneelgroep Delta. De personages spreken de bezoeker in het voorbijgaan aan. Door de telefoon, bij de koffie en in de wachtrij voor de gaarkeuken wordt een persoonlijk tijdsbeeld gegeven.

De mix van objectieve en persoonlijke geschiedenis van deze bevolkingsgroep wordt door middel van interviews en beeldmateriaal uitgebreid getoond in een door Platvorm vormgegeven interactief datasysteem, een tijdslijn-wand en een bijpassend boek.

Bekroond met de European Museum Award 2005, uitgereikt door het European Museum Forum
Deels voor de Nederlandse beheerder
Met geluid, film, attributen en personages wordt een treffend tijdsbeeld geschapen. Deze echtgenote van de toenmalig beheerder verteld over het leven in het kamp.
ID
onderzoek, programma van eisen, concept, verzamelen beeldmateriaal en objecten, coördinatie AV en multimedia, script AV, routing

2D
grafisch ontwerp, opmaak, selectie beeldmateriaal, tekstsysteem, catalogus

3D
ruimtelijk ontwerp, bestektekeningen, meubelontwerp, interactieve toepassingen, coördinatie inrichting

Projectmanagement
advies, budget onderzoek, budget bewaking, planning, aanbesteden uitvoerenden, uitvoeringsbegeleiding
verberg tekst
verberg tekst
sluit