4/7
over dit project
over dit project
over de afbeelding
over de afbeelding
ID 2D 3D
ID 2D 3D
PLATTE EEND
Kasteel groeneveld, Baarn (2003)

Platte eend: De snelweg als fascinerend ecosysteem

Achter de titel gaat een tentoonstelling schuil over de ecologie van de snelweg. De ‘fastfood keten’ van de natuur in de wegberm wordt uitgediept en dat geeft verrassende nieuwe inzichten op het vertrouwde beeld vanuit de auto.
In de tentoonstelling zijn veel items ontwikkeld voor jonge bezoekers. Bijvoorbeeld het spel met knipperende wegwerkersvestjes bij goede antwoorden of het ontwijken van dieren op de snelweg vanuit een auto simulator.

Het voedselweb bevindt zich in het groene bermgedeelte van de tentoonstelling. Dit wordt verbeeld door een wand van opgespannen doek waarin uitstulpende vitrines zijn gemaakt die, verbonden door lichtlijnen, de flora en fauna in hun onderlinge samenhang tonen.
Mede door de vele audiovisuele toepassingen is Platte eend een bijzonder levendige tentoonstelling geworden. Platvorm heeft ook de bijbehorende wegwijzer vormgegeven, waarin automobilisten geïnformeerd worden over de bermnatuur en de specifiek hiervoor bestemde maatregelen van Rijkswaterstaat.
Wegwerkersspel
Kinderen kunnen met een wegwerkershesje deelnemen aan een quiz. Ze maken keuzes bij multiplechoicevragen die beloond worden met knipperende lichtjes aan het hesje.
ID
programma van eisen, concept, coördinatie AV en multimedia, routing

2D
grafisch ontwerp, opmaak, selectie beeldmateriaal, tekstsysteem, affiche, flyer

3D
ruimtelijk ontwerp, bestektekeningen, vitrines, meubelontwerp, interactieve toepassingen, coördinatie inrichting

Projectmanagement
advies, budget onderzoek, budget bewaking, planning, aanbesteden uitvoerenden, uitvoeringsbegeleiding
verberg tekst
verberg tekst
sluit