1/12
over dit project
over dit project
over de afbeelding
over de afbeelding
ID 2D 3D
ID 2D 3D
TROJE - Stad, Homerus en Turkije
Allard Pierson Museum (2013)

Als afsluiting van de feestelijke viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Turkije en Nederland maakte het Allard Pierson Museum in samenwerking met Platvorm een spectaculaire tentoonstelling

De stad Troje wordt voor het eerst beschreven door Homerus. In de Ilias beschrijft hij een periode uit de Trojaanse oorlog. De verhalen over Troje spreken eeuwen lang tot de verbeelding. Velen gingen op zoek naar deze beroemde stad.

De Duitse zakenman en archeoloog Heinrich Schliemann ontdekte in het noordwesten van Turkije de resten van een stad waarvan hij dacht dat het Troje was. Tot op de dag van vandaag wordt er op die plaats archeologisch onderzoek gedaan.

Er is niet één Troje, maar er zijn er vele. Dat komt doordat de archeologische opgravingen resten van meer dan 3500 jaar bewoning laten zien. Maar het komt vooral doordat velen een eigen Troje hebben gecreëerd door zich de mythe en de archeologische resten toe te eigenen. Veel van die individuele versies van Troje zijn met elkaar in tegenspraak. Twist en conflict zijn belangrijke kenmerken in de geschiedenis van Troje.
de twistappel entree
Een beeld van de hoofdrolspelers in de tentoonstelling
gegroepeerd rond de twistappel waar volgens de mythe de Trojaanse oorlog mee begon.

De godin van de ruzie, Eris, wierp de appel onder de bruiloftsgasten. Ze had op de appel geschreven: "voor de Mooiste". De godinnen Hera, Pallas Athena en Aphrodite maakten aanspraak op deze titel. Er brak een ruzie uit tussen de drie godinnen, net zoals Eris verwacht had (van deze ruzie is ook het woord "twistappel" afgeleid). De onmogelijke taak om tussen hen te kiezen werd toegewezen aan Paris. Hera beloofde hem macht als hij voor haar koos, Athena beloofde hem wijsheid en Aphrodite beloofde hem de mooiste vrouw ter wereld. Paris oordeelde daarop dat Aphrodite de schoonste was.
De schaking van de mooiste vrouw, Helena, door Paris, leidde vervolgens tot de Trojaanse oorlog.
verberg tekst
verberg tekst
sluit