8/12
over dit project
over dit project
 
 
ID 2D 3D
ID 2D 3D
TROJE - Stad, Homerus en Turkije
Allard Pierson Museum (2013)

Als afsluiting van de feestelijke viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Turkije en Nederland maakte het Allard Pierson Museum in samenwerking met Platvorm een spectaculaire tentoonstelling

De stad Troje wordt voor het eerst beschreven door Homerus. In de Ilias beschrijft hij een periode uit de Trojaanse oorlog. De verhalen over Troje spreken eeuwen lang tot de verbeelding. Velen gingen op zoek naar deze beroemde stad.

De Duitse zakenman en archeoloog Heinrich Schliemann ontdekte in het noordwesten van Turkije de resten van een stad waarvan hij dacht dat het Troje was. Tot op de dag van vandaag wordt er op die plaats archeologisch onderzoek gedaan.

Er is niet één Troje, maar er zijn er vele. Dat komt doordat de archeologische opgravingen resten van meer dan 3500 jaar bewoning laten zien. Maar het komt vooral doordat velen een eigen Troje hebben gecreëerd door zich de mythe en de archeologische resten toe te eigenen. Veel van die individuele versies van Troje zijn met elkaar in tegenspraak. Twist en conflict zijn belangrijke kenmerken in de geschiedenis van Troje.

verberg tekst
verberg tekst
sluit