10/12
 
over dit project
over dit project
over de afbeelding
over de afbeelding
ID 2D 3D
ID 2D 3D
HUIS VERWOLDE - Onrust in het onderhuis
stichting Geldersch Landschap & Kasteelen (2014)

In Verwolde zijn twee niveau's. Het chique bovenhuis waar ooit de Baron van der Borch met zijn familie leefde en het souterain waar tal van bedienden ervoor zorgde dat het de adel aan niets ontbrak.
Boven wordt het publiek in groepen rondgeleidt. Beneden is het geschikt om zelf op ontdekkings tocht te gaan.
Aan Platvorm en Duinzand de opdracht om met zo min mogelijk fysieke ingrepen de sfeer neer te zetten van 1926. Het jaar dat, met geld van het recente huwelijk, het buiten wordt verbouwt en het tijdsgewricht dat het personeel zich moet voegen naar de snelle ontwikkelingen in het interbellum. Van het kantoor van de rentmeester tot het poetshok van de kamernierster in iedere ruimte ontspinnen zich de historische verwikkelingen.
Poetskelder
In deze ruimte is een spel waar je je eigen initialen in het bestek kan rubben.
concept in samenwerking met Duinzand
ruimtelijke- en grafische vormgeving Platvorm
audioscripts en productie Duinzand
productiemanagement Platvorm
meganische interactie Edwin Hagedoorn
grafische productie Replato
audioproductie Duinzand
verberg tekst
verberg tekst
sluit