top 020 530 41 81 | [javascript protected email address]

Archeologie afdeling

Mens en landschap - Archeologie

De entree van de tentoonstelling bestaat uit een afbeelding van een mammoet in het Drentse landschap. Aan de overzijde de titel van de tentoonstelling met op de achtergrond het witte landschap van de ijstijd.

Mens en landschap - Archeologie

De entree van de tentoonstelling bestaat uit een afbeelding van een mammoet in het Drentse landschap. Aan de overzijde de titel van de tentoonstelling met op de achtergrond het witte landschap van de ijstijd.

Overzicht van de begane grond

Het mystieke gedeelte

Het rituele landschap, het mystieke deel van de tentoonstelling wordt door mist omhuld. Hier zie je de offers die in het veen teruggevonden werden.

Het mystieke gedeelte

Het rituele landschap, het mystieke deel van de tentoonstelling wordt door mist omhuld. Hier zie je de offers die in het veen teruggevonden werden.

Offergaven

De vroege bewoners van Drenthe offerden in het dampige veen en de moerasgebieden. De zuurstofarme omstandigheden daar zorgden voor een perfecte conservering, zodat we de offergaven nu vele duizenden jaren later kunnen tonen.

Mensen uit het veen

De opbouw van deze zaal wordt gestructureerd door vier personen uit verschillende tijdfases. Respectievelijk steentijd, bronstijd, romeinse tijd en tenslotte deze man uit de middeleeuwen.

Mensen uit het veen

De opbouw van deze zaal wordt gestructureerd door vier personen uit verschillende tijdfases. Respectievelijk steentijd, bronstijd, romeinse tijd en tenslotte deze man uit de middeleeuwen.

Achter de horizon

Drentse prehistorische bewoning staat niet op zichzelf. De contacten met andere culturen strekten zich uit van de fjorden in Noorwegen tot aan de Zwarte Zee. Achter de gekromde wand is een multimedia theater opgenomen waarin het verhaal van het meisje van Yde (één van de beroemdste veenlijken) wordt verteld. Dit onderdeel is gemaakt door Marcel Hectors.

Reproductie van een tempeltje uit de steentijd

Voorwerpen uit het dagelijks leven

De lage Drentse veengronden waren voor de mystiek. De hoger gelegen zandgrond werd vooral benut voor het dagelijkse leven. Hier weergegeven door een stratigrafische opstelling. De ontwikkeling van de voorwerpen door de tijd, zoals bij deze messen, is duidelijk afleesbaar.

Ondergronds

De donkere schatkamer het landschap en de veenlijken.

Op naar de moderne tijd

In de dertig meter lange slingerende wand is de relatie tussen mens en landschap uitgewerkt. Een lint van de steentijd naar de moderne tijd toont de ontwikkeling in afwisselend stilstaande en bewegende beelden. De geëxposeerde voorwerpen komen in de animaties tot leven.

Veranderend landschap

Crypte

Crypte

Archeologie afdeling

Drents Museum, 2012

In de afdeling Archeologie is de invloed van de mens op het landschap te zien. De mens heeft het landschap gebruikt, maar ook gemaakt. In het landschap zitten daardoor allerlei verhalen verborgen over geologie, archeologie, natuur, dagelijks leven en religie. Uit die verhalen kunnen we het verre verleden leren begrijpen.
Te zien zijn indrukwekkende mammoetbotten, unieke neanderthaler-vondsten, objecten uit hunebedden en grafheuvels, de oudste boot ter wereld en natuurlijk de veenlijken. Kijk en luister naar de achtergrond van het drama van het meisje van Yde in het Yde theater.
De afdeling bestaat uit twee delen: boven in de witte ruimte staat de mens centraal, beneden in de donkere schatkamer het landschap en de veenlijken.

grafisch ontwerp en opmaak, selectie beeldmateriaal, tekstsysteem, bewerking van beeldmateriaal Platvorm
ruimtelijk ontwerp coordinatie uitvoering Platvorm
projectmanagement Platvorm
tentoonstellingsbouw Gielissen Interieur en Tentoonstellingen
management en advies Brink Groep
licht Lichtpunt
animaties van het landschap MCW
fotografie tentoonstelling Mike Bink Fotografie