De Nederlandse ontmoeting met Azië, 1600-1950

Teksten zijn laag bij de grond

Door de plaatsing van de themateksten op de podia voldoen ze wel aan hiërarchische eisen maar concurreren ze niet met de objecten.

Een specifiek verlichtingsobject

Elk thema kent een eigen kleur en een specifiek verlichtingsobject dat boven de betreffende opstelling is bevestigd
De bewegende wajangpoppen symboliseren de ontmoeting tussen west en oost.

Het stempel van de VOC op Indië

Het stempel van de VOC op Indië

Diplomatieke uitwisseling uitgelicht

Op hoog niveau werden veel geschenken uitgewisseld, ook harnassen. De harnassen in deze opstelling worden met een speciaal voor deze tentoonstelling ontwikkeld verlichtingssysteem belicht. Op een matte film werden "spinlampen" geplaatst die een gekleurd, een direct, of een indirect licht geven. De ontwikkeling vond plaats in samenwerking met Joost de Beij.

1815 Een koninkrijk met koloniën

Deze thema-lampen creëren met objecten, projecties of dynamisch uitgelichte prints een passend beeld dat de essentie van de betreffende opstelling weergeeft.

De Aziatische markt

Zwaar geschut

Confrontatie

Begin negentiende eeuw werden de Nederlanders bijna verdreven uit Indonesië. Slechts met grote moeite werd de Java-oorlog (1825-1830) tegen prins Dipo Negoro gewonnen. Nadien breidde Nederland haar gezag over de archipel gestaag uit. Daarbij werden talloze oorlogen gevoerd, waarvan de Atjeh-oorlog (1873-1912) de zwaarste en bloedigste was. Begin twintigste eeuw was Nederland in heel Indonesië de baas.

De reis naar Azië

Lichtvlekken geprojecteerd op een hemelkaart.

De Nederlandse ontmoeting met Azië, 1600-1950

Rijksmuseum, Amsterdam, 2002

De tentoonstelling bestrijkt vier eeuwen Nederlands/Aziatische ontmoetingen: Van de eerste kooplieden die rond 1600 handelscontacten aangingen tot de naoorlogse dekolonisatie van Indonesië.
Gerangschikt in een twaalftal thematische opstellingen zijn vele, zeer gevarieerde objecten opgesteld: Kamerschermen, godenbeelden, wapens, schilderijen en tekeningen, fotoalbums, scheepsmodellen en getuigenissen van de slavenhandel.

Platvorm
ID: concept, coördinatie multimedia, routing
2D: grafisch ontwerp, opmaak, tekstsysteem
3D: ruimtelijk ontwerp, bestektekeningen, vitrines, meubelontwerp, interactieve toepassingen, coördinatie inrichting
projectmanagement: advies, budget onderzoek, budget bewaking, planning, aanbesteden uitvoerenden, uitvoeringsbegeleiding