top 020 530 41 81 | [javascript protected email address]

Start de Persen! Vaste opstelling

Van de oudste tot de nieuwste krant

Openingsfilm, start de persen!

Omdat kranten en tijdschriften altijd en overal kunnen worden gelezen, is de introductiefilm te bekijken vanuit heel verschillende zetels, waaronder een strandstoel en een toiletpot.

Vier eeuwen, vier courantiers

Vier eeuwen, vier courantiers, vier scoops. In de 17de eeuw gaat het over Abraham Castelijn, en wat hij in zijn krant schrijft over de moord op de gebroeders de Wit.

Drukker, journalist en uitgever

Abraham Castelijn Oprichter van de Weeckelijke Courante van Europa was zowel drukker, journalist als uitgever.

Een karakteristiek decor

Elke opstelling is geplaatst in een karakteristiek decor. Zo is de opstelling rond de patriottistische journalist Pieter ’t Hoen geplaatst in een 18de eeuws wachtlokaal van de patriotten. Aan tafel bij het kaartspel hoor je van alles over de laatste ontwikkelingen rond de hertog van Brunswijck.

Postspel

Door de wandelstok over de kaart te bewegen kan je een weg zoeken door het door orangisten bezet gebied naar Utrecht om daar je bericht af te leveren. Je kan kiezen om met de koets te reizen te paard of toch maar met de trekschuit.

Hak Holdert van de Telegraaf

Spannende ontwikkelingen rond de eerste wereldoorlog met nieuwe communicatiemiddelen. Zeilpost, telegraaf, telefoon en natuurlijk de buizenpost.

Afgetapt...

Door zelf de telefooncentrale te bedienen kun je gesprekken tussen Telegraaf-redacteuren en buitenlandse gezanten afluisteren. Deze gesprekken zijn in de Eerste Wereldoorlog door justitie afgetapt.

Deadline

In het programma Deadline kun je zelf journalist spelen: je hoofdredacteur draagt je op de ware toedracht van een gebeurtenis uit te zoeken. Je kunt plaatsen bezoeken, personen interviewen en het archief raadplegen. De uiteindelijk verzamelde informatie bepaalt of je een mooie primeur op de voorpagina en een vaste aanstelling krijgt of door een boze hoofdredacteur de laan uit wordt gestuurd.

Archief

Hier kan je een krant lezen en koffie drinken. In de archiefbakken kan je de berichtgeving van vier eeuwen vergelijken. Het start bij de A. De A van Aardbeving.

Start de Persen! Vaste opstelling

Persmuseum, Amsterdam, 2001

Kapstok voor de inrichting van het nieuwe Persmuseum zijn de verhalen van drie invloedrijke krantenmannen uit de 17de, de 18de en de 20ste eeuw, respectievelijk Abraham Casteleyn, Pieter ’t Hoen en Hak Holdert. Documenten, beeld- en geluidsfragmenten, sfeeropstellingen, maquettes en interactieve (spel)programma’s verduidelijken hoe de pers begin 17de eeuw is ontstaan en hoe zij zich heeft ontwikkeld tot massamedium van betekenis.

Platvorm
ID: onderzoek, programma van eisen, concept, coördinatie AV en multimedia, script AV, routing
2D: grafisch ontwerp, opmaak, selectie beeldmateriaal, tekstsysteem
3D: ruimtelijk ontwerp, bestektekeningen, vitrines, meubelontwerp, interactieve toepassingen, coördinatie inrichting
projectmanagement: advies, budget onderzoek, planning, aanbesteden uitvoerenden, uitvoeringsbegeleiding