top 020 530 41 81 | [javascript protected email address]

Geschiedenis van stad & regio

Multifunctionele hofruimte

Ruimte voor verdieping

Thema: 'Vrouwen aan de macht'.

Interactieve vensterbank

Uitleg over alle details in de Hofzaal.

Geschiedenis van stad en regio

Maquette voor Napoleon

Ter lering liet Napoleon van vele vestingsteden nauwkeurige maquettes bouwen en zo ook van de vesting Bergen op Zoom. Het duplicaat van deze maquette is de drager van het verhaal van de Franse belegering en inname van de Stad. Son et lumière worden ingezet om er een spektakel van te maken.

Bestuur en rechtspraak

Ruimte voor verdieping

De tijd van de zware industrie

Suikerbieten, aardewerk, haven en ijzerindustrie zijn dominant in de 19de en 20ste eeuw.

Typisch Bergen op Zoom

De mix van Carnaval, Fuikvisserij en de voorliefde voor processies maakt Bergen op Zoom.

Lounge en filmzaal

Lekker zappen door de geschiedenis van het gebied.

Lounge en filmzaal

Lekker zappen door de geschiedenis van het gebied.

Geschiedenis van stad & regio

Markiezenhof, Bergen op Zoom, 2009

Het Markiezenhof werd in 1485 gebouwd ter meerdere eer en glorie van de Markiezen van Bergen op Zoom. In 1514 bereikte Het Markiezenhof zijn huidige omvang. In dit uitgestrekte paleis met zijn vele zalen, kamers, galerijen, traptorens, binnenplaatsen en tuinen, krijgt de bezoeker een beeld van de levenswijze van de vroegere bewoners.

De collectie bestaat uit schilderijen, meubilair en sier- en gebruiksvoorwerpen uit de 15de tot en met de 18de eeuw. In 2008 heeft Platvorm bijgedragen aan de herinrichting met een tentoonstelling over:

De bouw- en restauratiegeschiedenis van het complex
De geschiedenis van zijn adellijke bewoners
Bestuur en rechtspraak door de eeuwen heen
De handels- en vestinggeschiedenis van stad en regio
De industriële geschiedenis van de stad
Het unieke en eigene van Bergen op Zoom zoals Vastenavond, Processies en Weervisserij
Migratiegeschiedenis
Filmzaal/ loungeruimte

Platvorm:
ID: onderzoek, programma van eisen, concept, coördinatie AV en multimedia, routing
2D: grafisch ontwerp, opmaak, bladerboeken
3D: ruimtelijk ontwerp, bestektekeningen, vitrines, meubelontwerp, interactieve toepassingen, coördinatie inrichting
projectmanagement: advies, budget onderzoek, aanbesteden uitvoerenden, uitvoeringsbegeleiding
fotografie tentoonstelling Mike Bink Fotografie