top 020 530 41 81 | [javascript protected email address]

Platte eend

Volgende afslag platte eend

Rijkswaterstaat bewegwijzering in het kasteel.

Facts and figures verkeerslachtoffers

Wegwerkersspel

Kinderen kunnen met een wegwerkershesje deelnemen aan een quiz. Ze maken keuzes bij multiplechoicevragen die beloond worden met knipperende lichtjes aan het hesje.

Ecologie web van de berm

Konijn

Folder voor: Platte eend

Voor de tentoonstelling Platte eend maakten we ook een folder en een affiche.

Affiche voor: Platte eend

Voor de tentoonstelling Platte eend maakten we ook een folder en een affiche.

Platte eend

Kasteel groeneveld, Baarn, 2003

Platte eend: De snelweg als fascinerend ecosysteem

Achter de titel gaat een tentoonstelling schuil over de ecologie van de snelweg. De ‘fastfood keten’ van de natuur in de wegberm wordt uitgediept en dat geeft verrassende nieuwe inzichten op het vertrouwde beeld vanuit de auto. In de tentoonstelling zijn veel items ontwikkeld voor jonge bezoekers. Bijvoorbeeld het spel met knipperende wegwerkersvestjes bij goede antwoorden of het ontwijken van dieren op de snelweg vanuit een auto simulator.

Het voedselweb bevindt zich in het groene bermgedeelte van de tentoonstelling. Dit wordt verbeeld door een wand van opgespannen doek waarin uitstulpende vitrines zijn gemaakt die, verbonden door lichtlijnen, de flora en fauna in hun onderlinge samenhang tonen.
Mede door de vele audiovisuele toepassingen is Platte eend een bijzonder levendige tentoonstelling geworden. Platvorm heeft ook de bijbehorende wegwijzer vormgegeven, waarin automobilisten geïnformeerd worden over de bermnatuur en de specifiek hiervoor bestemde maatregelen van Rijkswaterstaat.

Platvorm:
ID: programma van eisen, concept, coördinatie AV en multimedia, routing
2D: grafisch ontwerp, opmaak, selectie beeldmateriaal, tekstsysteem, affiche, flyer
3D: ruimtelijk ontwerp, bestektekeningen, vitrines, meubelontwerp, interactieve toepassingen, coördinatie inrichting
projectmanagement: advies, budget onderzoek, budget bewaking, planning, aanbesteden uitvoerenden, uitvoeringsbegeleiding